jukebox tebordet

www.tramparvatten.se

Tebordet.com presenterar stolt
Visornas hemsida
Dagens visa Den Tebordska kalendern
     
sjung med midi text Den svenska Karaoken
Tusen texter på nätet Vislänkar
     
Dan Andersson Lina Sandell
Fredrek på Rannsätt Gustaf Fröding
August Bondeson Elias Sehlstedt
Joe Hill Anna Maria Lenngren
     
Svenska diktares hem Den illustrerade visan
arbetarrörelsens sånger skillingtryck och gamla visor
samtliga visor
samtliga visor ASCII TEXT
vistextförfattare födda på
1700-talet | 1800-talet
Bild på svenska De svenska kungahusen
Den svenska teatern Malmgården
     
OBS! saknas bilden kan den finnas här! OBS! saknas midifilen kan den finnas här!
E-post | gästbok sök/länkar | forum/webringar visringen kåseri text- diktarkivet

Portal Dagensvisa minata.tripod.com Musikportal Tebordet